sChemical-Plant

produkty

  • Honeycomb Ceramic for RTO/RCO

    Voštinová keramika pro RTO/RCO

    Voštinová keramika se používá jako médium pro akumulaci tepla v regeneračních tepelných procesech k rekuperaci tepelné energie a zničení nebezpečných látek znečišťujících ovzduší (HAP), těkavých organických sloučenin (VOC) a pachových emisí atd. Typickými příklady použití jsou systémy tepelného omezování znečištění ovzduší založené na regenerativních tepelných oxidace (RTO), tepelné regenerátory pro procesní plyny, média pro akumulaci tepla pro decentralizované systémy větrání s regenerativním bydlením (RHV) nebo aplikace akumulace tepla v systémech výroby energie z obnovitelných zdrojů.